Privacy

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming),  de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens in het algemeen, zijn er specifieke regels voor privacy  in de gezondheidszorg vastgesteld in de wet WGBO  (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Het gaat hierom:

Voor het volgen van het verloop van uw behandeling houd ik gegevens bij in een dossier.

Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO .

Dit doe ik uitsluitend in een papieren dossier.

  • Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om  (beroepsgeheim) en
  • zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

In het dossier staan:

  • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de behandeling
  • ook staan hierin uw naam, (e-mail-) adres, tel. nr., woonplaats en geboortedatum 

De NAW gegevens  gebruik ik tevens voor het opstellen van mijn facturen. 

Verder  staan op de factuur:

  • uw geboortedatum
  • de datum van behandeling
  • de omschrijving "shiatsubehandeling"
  •  de kosten van de behandeling 

Dit zijn gegevens die zorgverzekeraars vragen zodat u de factuur daar kunt declareren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals volgens de WGBO is vereist.

U heeft recht op inzage in het dossier en eventueel op correctie of verwijdering van gegevens daaruit.