In uw bedrijf / organisatie

Sinds 2007 heb ik vele  shiatsu-stoelmassages gegeven bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Vaak met goed resultaat. Dat heeft zowel mij als de honderden werknemers (en hun werkgevers!) veel voldoening gegeven.

Voordelen van Shiatsu-stoelmassage op de werkplek:

 • Uw werknemers hoeven hun werk niet meer dan 20 minuten te onderbreken
 • De massage wordt door de kleren heen gegeven en is daardoor laagdrempelig
 • Omdat de massage kort duurt (ca. 17 minuten) is deze zowel ontspannend als vitaliserend
 • Effectieve massage want op de persoon afgestemd
 • Klachten worden verminderd, verholpen of voorkomen
 • Uw werknemers voelen zich goed bij dit massage-rustmoment
 • De massage geeft nieuwe energie voor het werk
 • Minder ziekteverzuim door minder klachten

Praktische zaken:

 • Massages voor werknemers kunnen belastingvrij worden verstrekt omdat deze door de Belastingdienst  worden gezien als Arbovoorziening
 • Wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan kunnen stoelmassages  onbeperkt worden vergoed

Voorwaarden Arboregeling:

 • U hebt als werkgever een Arboplan 
 • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arboplan
 • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kunnen de stoelmassages toch nog  onbelast worden verstrekt. Alleen gaat dat dan ten koste van de 1,2% ruimte in de Werkkostenregeling (zie website Belastingdienst).

 • Voor het geven van de shiatsu-stoelmassages heb ik een aparte ruimte nodig van minimaal 3 x 3 meter. Bij voorkeur met een kraan in de buurt om tussen de massages door mijn handen te kunnen wassen. 
 • Het tarief voor de massages is € 60,- per uur (3 massages) 
 • reiskosten en indien van toepassing parkeerkosten, worden in rekening gebracht
 • Ik werk niet met een contract maar op basis van vertrouwen en afspraken, bevestigd in een e-mail.

Is uw interesse gewekt, neem dan contact met mij op voor meer informatie en de mogelijkheden binnen uw bedrijf.